Uw smartphone is een belangrijk onderdeel van uw leven en uw belangrijkste communicatie-instrument. Dat is waarom je het overal mee naartoe neemt – ook om te werken. Er is vaak onwetendheid over wat werknemers mogen doen met het apparaat op de werkplek en wat niet.

Kan uw baas u verbieden uw smartphone op het werk te gebruiken? Of zelfs verbieden het brengen van het apparaat? We brengen een beetje licht in de duisternis en leggen uit wat je moet weten. Bij een mobiel abonnement vergelijken is het soms wel handig om dit te weten, als je toch weinig gebruikt maakt van je telefoon kun je altijd nog een goedkoper abonnement nemen.

Verbod Op Gebruik Telefoon Is Zeker Mogelijk

Het klinkt moeilijker dan het is: je baas kan je het privégebruik van bijvoorbeeld je gloednieuwe iphone 7 van jouw net nieuwe iphone 7 abonnement op de werkplek verbieden, ondanks dat deze net nieuw is en je even wilt gaan showen. Je bent tenslotte verplicht om je verantwoordelijkheden te vervullen en je niet te laten afleiden door privéaangelegenheden. U kunt er echter van uitgaan dat een dergelijk verbod alleen kan bestaan met een passende rechtvaardiging. Een algemeen verbod mag niet zo eenvoudig worden uitgesproken.

Ook dat u uw smartphone aan het werk brengt, uw baas kan u alleen onder speciale omstandigheden verbieden. Tegelijkertijd moet altijd rekening worden gehouden met de belangen van de werknemers en moet de ondernemingsraad, indien nodig, in de beslissing worden betrokken.

Moet Wel Een Reden Zijn Voor Een Verbod

Onder deze omstandigheden kan uw baas het gebruik geheel of gedeeltelijk verbieden:

  • Door bijvoorbeeld de telefoongesprekken te gebruiken , zijn andere werknemers gestoord. Dit kan het geval zijn in een groot kantoor. Hier kunnen andere werknemers zich gestoord voelen door het luide telefoontje van een collega.
  • Industriële spionage: met de camera van de smartphone kan informatie worden verzameld die een concurrent ten goede kan komen. Apparaten met een camera kunnen bijvoorbeeld worden geweerd.
  • Gebruik compromitteert de veiligheid van de werknemer en anderen. Gebruik achter het stuur wordt bijvoorbeeld gedekt door de wegcode . Maar zelfs met grote apparatuur, wat kan leiden tot ongelukken als gevolg van onjuiste bediening, kan de baas het gebruik van de smartphone verbieden.
  • De smartphone stoort gevoelige metingen of andere apparatuur die voor het werk moet worden gebruikt. Dit kan het geval zijn in laboratoria of ziekenhuizen.

Uw bedrijf hoeft u niet te verbieden om de smartphone onmiddellijk te gebruiken. Hij kan ook aangeven welke functies u kunt gebruiken en welke niet. Hij kan bijvoorbeeld alleen telefoontjes beperken, maar de tekst autoriseren. Hij kan ook instellen hoe lang u de smartphone per dag kunt gebruiken. Alle voorschriften zijn alleen van toepassing op werktijden. Wat je tijdens je pauze doet, kan je baas niet bepalen.

Zijn Er Ook Uitzonderingen?

Als je permanent beschikbaar moet zijn voor je baas, maar geen dienst handig hebt, dan is het gebruik van je smartphone op de werkplek voor officiële doeleinden natuurlijk toegestaan.

Maar je moet ook bereikbaar zijn voor privéaangelegenheden. Het klassieke voorbeeld: de familielid of vriend die zich in het ziekenhuis bevindt of een operatie ondergaat, moet contact met u kunnen opnemen. Kortom, dit betekent dat iemand u in geval van nood kan bellen. Als er een verbod op een smartphone is, moet je op een andere manier bereikbaar zijn.

Belangrijk! De gebruikersgegevens stellen de Telekom net als andere aanbieders apart voor de aannemer. Keer op keer gebeurt het dat deze brieven verloren gaan of misplaatst zijn. Even banaal als het klinkt: de gebruikersgegevens moeten worden opgeslagen in een apart vak op de pc, zolang er maar voor wordt gezorgd dat dit onderwerp alleen bekend is of toegankelijk is voor de contractant. Ook kun je beginnen met het internet abonnement vergelijken en makkelijk besparen zo lang je contract maar afgelopen is. Als er glasvezel beschikbaar is kun je ook naar die optie kijken om te genieten van het snelste internet van dit moment.

Hoe Kun Je Toegang Krijgen Tot Het Internet Met Een Breedbandkabel?

In principe vindt de gebruiker alle informatie voor het opzetten van een internettoegangscursus in de meegeleverde handleidingen. Deze zijn echter zeer gedetailleerd en daarom hebben beginners vaak het probleem om de verstrekte informatie correct te classificeren. Daarnaast kunt u natuurlijk ook de ondersteuning van de telecom bellen. Toch is het logisch om jezelf te helpen.

Telekom heeft ook een verbindingswizard voor breedbandtoegang met kabel geleverd, die in principe dezelfde taak vervult als het overeenkomstige deel van het besturingssysteem, zodat er in principe geen andere processen zijn voor oudere pc’s of contractpartners van Telekom voor klanten die hun breedbandverbinding via het controlepaneel opzetten. Ook hier moet aandacht worden besteed aan het juiste verbindingstype (PPPoE) en moeten de gebruikersgegevens correct worden ingevoerd.

De software koppelt zichzelf aan de diensten van de startbalk, zodat de verbinding kan worden geactiveerd door op het pictogram te dubbelklikken. Voordat u inbelt, wordt hier een selectiedialoogvenster weergegeven. Bovendien kunnen de activiteit en de verbindingssnelheid vervolgens via een dialoogvenster worden gecontroleerd.

Voor nieuwere LAN-toegang via router is het mogelijk om een internetverbinding rechtstreeks via de browser in te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk om de lokale IP van de computer te kennen. Het standaard IP-adres is: http://192.168.2.1. Als dit IP-adres om technische redenen is gewijzigd, moet de gebruiker dit bepalen. In het startmenu van de computer bevindt zich een opdrachtregel op Microsoft-besturingssystemen. Voer de cmd-opdracht erin in en druk op Enter. In het dialoogvenster moet je het commando ipconfig invoeren. Onder Default Gateway vindt nu het juiste IP.

Als dit nu in de URL-regel van de standaardbrowser wordt ingevoerd, wordt het dialoogvenster geopend. Hier worden de activeringsgegevens inclusief het apparaatwachtwoord opgevraagd. Het apparaatwachtwoord beschermt ook de internettoegang tegen aanvallen. Standaard is dit wachtwoord 0.0.0.0. Als het niet wordt gewijzigd, krijgt de computer telkens een nieuwe IP toegewezen wanneer hij inbelt, wat nuttig kan zijn.

Bij nieuwere WLAN-verbindingen biedt de Telekom een nieuwe verbindingsassistent. Dit maakt gebruik van delen van de systeemcontrole en beheert ook de dial-up via de hotspots van Telekom voor mobiel surfen. Bovendien zijn hier versies van bestanden van de thuis-pc voor mobiel internet mogelijk. (Zie hieronder).

Internettoegang Ingesteld Op De iPhone

Voor sommige contractpartijen, die de iPhone aanbieden, is het niet meer nodig om een eigen internetverbinding op te zetten. Als de provider het apparaat van de gebruiker nodig heeft, wordt hij hierover in de contractgegevens geïnformeerd. Maar als een iPhone zonder contract is gekocht, moet u zelf een internetverbinding tot stand brengen.

Eerst gaat de gebruiker naar het instellingenmenu van de iPhone. Daar moet op het menupunt “Algemeen” worden geklikt. Onder het menu-item “Netwerk vindt u het pictogram” Mobile Data Network “. Hier moeten de gegevens worden ingevoerd zoals opgegeven door de provider. De iPhone slaat de gegevens automatisch op. Nadat u het instellingenmenu hebt gesloten, kan het enkele minuten duren om verbinding te maken. Als u een postvak van dezelfde provider gebruikt, moeten ze de informatie over het apparaat doorgeven. Helaas zijn de procedures hier te verschillend om hier in detail te worden beschreven.

Stel Internettoegang Via WLAN In

De hardware-instellingen worden beschreven in de meegeleverde gebruiksaanwijzing. Een installatieplan is ook bijgevoegd. Veel providers bieden ook een gratis installatieservice. Het is zinvol om hier alleen de vaststelling van toegang op softwareniveau te beschrijven om ervoor te zorgen dat alles na een systeemwijziging of nieuwe aankoop weer snel werkt.

We all know that exercise is a good thing for our health. But getting into a regular routine is often the first stumbling block. Keep your heart healthy and your weight down with regular exercise. Keeping your heels on the floor, lift your toes up as far as you can. The soreness will fade as your body gets used to exercising. This allows your heart to work better under stress and keeps you fit.